Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/2020).
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Τίτλος:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/2020).
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
26/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/2020).
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45240000-Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
45260000-Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης
14000000-Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
183.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/04/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
08/04/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/04/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/03/2021 12:28
Ημερομηνία ανάθεσης: