Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Βελτίωση δρόμου που συνδέει την Δερύνεια με την Σωτήρα, Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/731
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Βελτίωση δρόμου που συνδέει την Δερύνεια με την Σωτήρα, Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/731
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
PS/C/731
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Έργο αφορά την βελτίωση του δρόμου που συνδέει τους δυο Δήμους μήκους 4Κm και περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή συνδετήριων δρόμων συνολικού μήκους 2.5 Κm,. επέκταση του οχετού ομβρίων μήκους 1.4Κm δια μέσου του πυρήνα του Δήμου Δερύνειας και την κατασκευή 3 Λιμνών Κατακράτησης (Extended Detention Basins) σε τρεις περιοχές που εφάπτονται της Λίμνης Παραλιμνίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν χωματουργικές, ασφαλτικές εργασίες, κατασκευή κλειστού συστήματος αποχετεύσεως ομβρίων, κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων, λωρίδας πρασίνου, ποδηλατόδρομου, χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών, στάσεις λεωφορείων, υπερυψωμένες συμβολές και άλλα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, χώρους πρασίνου και δυο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους και εγκαταστάσεις νέων Υπηρεσιών Περαιτέρω, συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 3 λιμνοδεξαμενών κατακράτησης κι η εγκατάσταση των απαραίτητων υδραυλικών διατάξεων (ελαιο-διαχωριστών υπερχειλιστών και κατασκευών απορρόφησης της ενέργειας εκροής).
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45233140-Οδικά έργα
45233120-Έργα οδοποιίας
45233121-Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς
45233122-Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς
45233162-Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα
45262310-Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος
45262660-Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου
45232130-Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων
45231300-Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
45316000-Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης
45233290-Εγκατάσταση οδικών πινακίδων
45247200-Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών
45240000-Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
45247270-Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
13.683.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/10/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/09/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/10/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/05/2021 12:39
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/09/2022 13:23