Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 19/2021 για την Αγορά Υπηρεσιών για την Καθαριότητα των Έργων Υποδομής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 19/2021 για την Αγορά Υπηρεσιών για την Καθαριότητα των Έργων Υποδομής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 19/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών για την Καθαριότητα των Έργων Υποδομής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90911200-Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
57.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/12/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
08/12/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/12/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
Ενότητα Α: Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας
Όνομα τμήματος(2)
Ενότητα Β: Πολυχώρος Νέων Λεμεσού
Όνομα τμήματος(3)
Ενότητα Γ: Πρόγραμμα «The Steamers» στη Λεμεσό
Όνομα τμήματος(4)
Ενότητα Δ: Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Όνομα τμήματος(5)
Ενότητα Ε: «Makerspace» στη Λάρνακα
Όνομα τμήματος(6)
Ενότητα ΣΤ: Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου
Όνομα τμήματος(7)
Ενότητα Ζ: Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/11/2021 09:37
Ημερομηνία ανάθεσης:
07/04/2022 09:49