Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: UCY-2020-046-FOSS - Tender for the supply and installation of a smart nanogrid
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
UCY-2020-046-FOSS - Tender for the supply and installation of a smart nanogrid
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
UCY-2020-046-FOSS
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
The main objective of the nanogrid implemented at the facilities of FOSS Research Centre for Sustainable Energy is to transform the Photovoltaic (PV) Technology Lab into a living lab, where the energy consumption will be fulfilled by the energy production from the Photovoltaics (PVs) and the stored energy from the battery energy storage system. The target is to reduce to the minimum the energy consumption costs and nullify the CO2 footprint of the laboratory.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
09330000-Ηλιακή ενέργεια
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
09332000-Ηλιακές εγκαταστάσεις
31712331-Φωτοβολταϊκά στοιχεία
31422000-Συγκροτήματα συσσωρευτών
38551000-Μετρητές ενέργειας
71314200-Υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας
71314300-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
45223000-Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές
45223100-Συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατασκευών
45223110-Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών
45223200-Εργασίες δομικού σκελετού
45223210-Χαλύβδινες δομικές κατασκευές
09331000-Ηλιακά κάτοπτρα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
270.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/02/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
01/02/2022 14:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/02/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
29/11/2021 10:46
Ημερομηνία ανάθεσης: