Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Supply, Installation and Maintenance of new Smart Bus Stops, Shelters and the Upgrade of Existing Shelters for Public Transport across Cyprus
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Supply, Installation and Maintenance of new Smart Bus Stops, Shelters and the Upgrade of Existing Shelters for Public Transport across Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
PS/41/2020G (R)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Supply, Installation and Maintenance of new Smart Bus Stops, Shelters and the Upgrade of Existing Shelters for Public Transport across Cyprus, as follows: -350 Bus Stops “Type A” (pillar), -1350 Shelters “Type B” (semi shelter) - 650 Shelters “Type C1” (full shelter – Open) - 100 Shelters “Type C2” (full shelter – Enclosed), - Repair 600 hundred existing shelters, - 2000 simplified version of “Type A” (Pillar) - Photovoltaic Systems and Connection to Electricity Grid with net metering, - 500 telematic bus stop displays (e-paper), - 2450 bins for bus stops, - 200 bicycle racks at major bus stops, - foundation construction and repair of surrounding pavement area. The Contract includes the implementation planning, supply of all necessary above equipment, transport and installation on site, any software, integration, maintenance, administration, storing facilities stock etc, as it is specified in detail in the Tender Documents.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Κλειστή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
31600000-Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
45200000-Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
48200000-Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ)
50800000-Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
51100000-Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/04/2022 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
27/05/2022 00:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/03/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/04/2022 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
18/01/2022 06:35
Ημερομηνία ανάθεσης: