Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Digital Transformation of the Cyprus Shipping Deputy Ministry
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Τίτλος:
Digital Transformation of the Cyprus Shipping Deputy Ministry
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
SDM 1/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
This project aims to transform SDM business processes and maximize operational excellence based on three key principles: 1. One government agency experience: "Customers" should interact with one agency through all their touchpoints without the need to submit multiple separate applications. 2. Seamless process integration: Business units and their processes should seamlessly integrate and complement each other with information and processing activities based on lean business processes and complete software solutions. 3. Operational excellence: Provide reliable services with efficient operating cost and minimum inconveniences to customers and employees by leveraging intelligent process automation. The main actions of this Tender include: -Analysis of the current procedures and their optimization/transformation to a digital environment. -Development of an information system that covers all SDM main processes. -Provision of tools for intelligent monitoring, analysis and reporting.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
3.350.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/03/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
01/03/2022 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/03/2022 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/01/2022 14:41
Ημερομηνία ανάθεσης: