Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης για τους χώρους πρασίνου του Κάθετου Δρόμου Λεμεσού που ενώνει το λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού:ΚΠΣ/11/2021/Ε(A)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης για τους χώρους πρασίνου του Κάθετου Δρόμου Λεμεσού που ενώνει το λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού:ΚΠΣ/11/2021/Ε(A)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΚΠΣ/11/2021/Ε(A)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Έργο βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού, εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λεμεσού και του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, κατά μήκος του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκ/δρομο Λεμεσού-Πάφου–Κάθετος Δρόμος», ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΕΔ-Μ) και στον Παράλληλο Δρόμο του Λιμανιού. Το Έργο αφορά την τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου και την εγκατάσταση συστήματος άρδευσης του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου. Οι χώροι πρασίνου περιλαμβάνουν κυκλικούς κόμβους, κεντρικές νησίδες και λωρίδες πρασίνου. Στον Κάθετο Δρόμο και Παράλληλο Δρόμο περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης προσβασιμότητας πεζών/ποδηλατιστών/ΑμεΑ όπως εγκατάσταση ποδηλατοστασίων για υποστήριξη του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου και επιπρόσθετες διαβάσεις πεζών.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45233162-Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα
77310000-Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
77315000-Υπηρεσίες σποράς
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.050.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/06/2022 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/05/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/06/2022 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/05/2022 10:32
Ημερομηνία ανάθεσης: