Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΕ 23-22: Καθημερινή Μεταφορά Μαθητών/ριών Ειδικών Σχολείων/Μονάδων ΛΕΜΕΣΟΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
ΔΕ 23-22: Καθημερινή Μεταφορά Μαθητών/ριών Ειδικών Σχολείων/Μονάδων ΛΕΜΕΣΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΔΕ 23-22
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Καθημερινή Μεταφορά Μαθητών/ριών Ειδικών Σχολείων/Μονάδων ΛΕΜΕΣΟΥ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών χρηματαποστολών και courier, πλην της μεταφοράς αλληλογραφίας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
60130000-Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60120000-Υπηρεσίες ταξί
63700000-Βοηθητικές υπηρεσίες χερσαίων, πλωτών και εναέριων μεταφορών
63710000-Βοηθητικές υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών
60000000-Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
63520000-Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών
60170000-Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό
63712000-Βοηθητικές υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60140000-Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60100000-Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60112000-Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
359.920
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
27/06/2022 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/06/2022 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
27/06/2022 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/05/2022 14:02
Ημερομηνία ανάθεσης: