Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: CyBC 17/2022 Refresh and upgrade of AVECO and HARMONIC technologies in the TV Playout System
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Τίτλος:
CyBC 17/2022 Refresh and upgrade of AVECO and HARMONIC technologies in the TV Playout System
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
CyBC 17/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
The subject of this Tender is the AVECO and HARMONIC technology refresh and upgrade in the CyBC TV Multichannel Playout System. The refresh and upgrade of the AVECO and HARMONIC technology is mandatory for securing of guaranteed broadcasting service for all playout out channels produced and broadcasted by CyBC. The Playout and master continuity control is one of most critical systems in CyBC and since both AVECO and HARMONIC technologies are seamlessly integrated in the CyBC TV Multichannel Playout System, are working together with common file systems and are depending on each other, they shall both be refreshed/upgraded at once.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
32000000-Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
650.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/09/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/07/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/09/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/07/2022 13:14
Ημερομηνία ανάθεσης:
03/01/2023 13:14