Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αρ.144/2022 για παραχώρηση υποάδειας χρήσης υποστατικού και εκμετάλλευσης του ως Περίπτερο που βρίσκεται στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος:
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αρ.144/2022 για παραχώρηση υποάδειας χρήσης υποστατικού και εκμετάλλευσης του ως Περίπτερο που βρίσκεται στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
144/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η παραχώρηση υποάδειας χρήσης και εκμετάλλευσης υποστατικού ως περίπτερο που βρίσκεται στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου, με αποκλειστική χρήση του ως Περίπτερο.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
55510000-Υπηρεσίες καντίνας
55400000-Υπηρεσίες πώλησης ποτών
55900000-Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY CY0
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
135.215,38
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/11/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
17/11/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/11/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/10/2022 12:32
Ημερομηνία ανάθεσης: