Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’, ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Τ.Υ. 95/2022)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’, ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Τ.Υ. 95/2022)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Τ.Υ. 95/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ενεργειακή αναβάθμιση και γενική ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση της διώροφης δυτικής πτέρυγας του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, εμβαδού περίπου 520 τ.μ. Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 95/2022 Κατηγορία έργου: Γ' Τάξη Οικοδομικό
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
501.230
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/01/2023 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/12/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/01/2023 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 08:34
Ημερομηνία ανάθεσης:
14/11/2023 12:04