Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ, ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ Α.Ο.61/22
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ, ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ Α.Ο.61/22
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α.Ο.61/22
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ, ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ (Α.Ο.61/22)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33100000-Ιατρικές συσκευές
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
750.370
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/01/2023 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/12/2022 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/01/2023 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
5
Όνομα τμήματος(1)
Είδος 1
Όνομα τμήματος(2)
Είδος 2
Όνομα τμήματος(3)
Είδος 3
Όνομα τμήματος(4)
Είδος 4
Όνομα τμήματος(5)
Είδος 5
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 12:47
Ημερομηνία ανάθεσης: