Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ενεργειακή Αναβάθμιση τριών υφιστάμενων σχολείων στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:
Ενεργειακή Αναβάθμιση τριών υφιστάμενων σχολείων στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ενεργειακή Αναβάθμιση τριών υφιστάμενων σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία). Το έργο στοχεύει στην μετατροπή των σχολικών κτιρίων σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Τα τρία υφιστάμενα κτίρια των σχολείων είναι τα εξής: Σχολείο 1: ΣΤ’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, Σχολείο 2: Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου, Σχολείο 3: Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45320000-Εργασίες μόνωσης
45321000-Εργασίες θερμομόνωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
724.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/02/2023 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
24/01/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/02/2023 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/12/2022 19:06
Ημερομηνία ανάθεσης:
10/04/2023 16:28