Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
22/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίας ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού
Νομοθεσία:
Nόμος 11(Ι)/2017 - Συμβάσεις Παραχώρησης (2014/23/EU Concession)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
76520000-Υπηρεσίες ανοικτής θαλάσσης
92000000-Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/03/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/03/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/03/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
12
Όνομα τμήματος(1)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «Φεσά»
Όνομα τμήματος(2)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «Φάρου»
Όνομα τμήματος(3)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «Αλυκές A- ANNABELLE HOTEL»
Όνομα τμήματος(4)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «Αλυκές B- ANNABELLE HOTEL»
Όνομα τμήματος(5)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «Αλυκές Γ- ANNABELLE HOTEL»
Όνομα τμήματος(6)
Βρίσκεται στην τοποθεσία « ALEXANDER THE GREAT -ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ Β1»
Όνομα τμήματος(7)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ Β2»
Όνομα τμήματος(8)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «ΣΟΔΑΠ (Πρώην Εργοστάσιο)»
Όνομα τμήματος(9)
Βρίσκεται στην τοποθεσία «Παχύαμμος 1( Παρά το Ξενοδοχείο OLYMPIC LAGOON και την Παραλία RANIA»
Όνομα τμήματος(10)
Βρίσκεται στην τοποθεσία « Παχύαμμος 2 (Παρά το Ξενοδοχείο IMPERIAL και στην Παραλία Φικάρδου»
Όνομα τμήματος(11)
Βρίσκεται στην τοποθεσία « Παραλία των βασιλέων - Elysium Ηοtel »
Όνομα τμήματος(12)
Βρίσκεται στην τοποθεσία Παλιόκαστρα (παρά το ξενοδοχείο VENUS BEACH)
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
12
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/03/2023 12:56
Ημερομηνία ανάθεσης: