Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 1/2024 Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):
4/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
1/2024 Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
1/2024
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80521000-Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
277.440
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/03/2024 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/02/2024 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/03/2024 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
Τμήμα Α - Λευκωσία
Όνομα τμήματος(2)
Τμήμα Β - Λεμεσός
Όνομα τμήματος(3)
Τμήμα Γ - Λάρνακα/Αμμόχωστος
Όνομα τμήματος(4)
Τμήμα Δ - Πάφος
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
4
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Επιδότηση:
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/02/2024 14:50
Ημερομηνία ανάθεσης: