Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός για κατασκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σωτήρας, και των γύρω χώρων του κτιρίου για σκοπούς απρόσκοπτης πρόσβασης στο κτίριο απο Α.Μ.Ε.Α.

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Σωτήρας Αμμοχώστου
Τίτλος:
Διαγωνισμός για κατασκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σωτήρας, και των γύρω χώρων του κτιρίου για σκοπούς απρόσκοπτης πρόσβασης στο κτίριο απο Α.Μ.Ε.Α.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΩΤ.009/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥς ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΑΜΕΑ.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45350000-Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
115.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/01/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/01/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/12/2022 12:18
Ημερομηνία ανάθεσης:
06/11/2023 18:59

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 06/11/2023 06:59:41 μμ EL Δημοσιεύθηκε 06/11/2023 06:59:41 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 10/11/2023 08:55:58 πμ EL Δημοσιεύθηκε 06/11/2023 07:31:43 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 23/12/2022 09:35:54 πμ EL Δημοσιεύθηκε 20/12/2022 12:18:27 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο