Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Βελτίωση της προσβασιμότητας στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσας, σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Αγίας Νάπας
Τίτλος:
Βελτίωση της προσβασιμότητας στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσας, σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
07/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της προσβασιμότητας στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσας, σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, στα πλαίσια του έργου «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός – In-Heritage» (Αρ. Παραδοτέου: 4.2.4)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
50342000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακουστικού εξοπλισμού
32321200-Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
32321300-Οπτικοακουστικό υλικό
32342400-Συσκευές ακουστικής
32343100-Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων
32342100-Ακουστικά κεφαλής
32342200-Ακουστικά αυτιών
32552400-Συσκευές μετατροπής σήματος ακουστικής συχνότητας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
58.823,5
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/03/2023 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/03/2023 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/02/2023 09:53
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 24/02/2023 08:11:06 πμ EL Δημοσιεύθηκε 15/02/2023 09:53:24 πμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο