Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΑΦΟ, ΡΑΝΙΑ - ΚΟΤ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥΣ , ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ.

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Γεροσκήπου
Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΑΦΟ, ΡΑΝΙΑ - ΚΟΤ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥΣ , ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
55/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η παροχή υπηρεσιών, για τη συντήρηση πρασίνου, ήτοι του χλοοτάπητα, των δέντρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης, στις νησίδες πρασίνου, στα πεζοδρόμια και στους επτά (7) Κυκλικούς Κόμβους στα πολεοδομικά έργα του δρόμου Αεροδρόμιο – Πάφος , του δρόμου Ράνια – Κ.Ο.Τ. και στους Συνδετήριους στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
77310000-Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
44.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/12/2023 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/12/2023 00:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/11/2023 15:10
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 24/11/2023 08:47:14 πμ EL Δημοσιεύθηκε 16/11/2023 03:10:44 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο