Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Market sounding for a Solution regarding public procurement competitions in Cyprus (e-procurement system) Intersted parties may submit their proposal by 31/1/20120 at https://www.eprocurement.gov.cy/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4023099 Login is required to submit any questions and/or submit your proposals 20/12/2019 201219_Market Sounding.docx