Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:13/2021 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού πακέτου “VMWare”

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
13/2021 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού πακέτου “VMWare”
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού πακέτου VMWare για πέντε (5) έτη.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72267000-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
23.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/10/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/10/2021 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/09/2021 10:53
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/05/2022 12:51

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έντυπα Διαγωνισμού σε μορφή word Tender_13_2021_VMWare_ENTYPA.docx Έντυπα Διαγωνισμού σε μορφή word EL 2021/09/14 10:53:14
N/A Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού πακέτου VMWare για πέντε (5) έτη. Tender_13_2021_VMWare.pdf Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού πακέτου “VMWare”. EL 2021/09/14 10:53:14
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4957161_1.xml N/A el 2021/09/14 09:36:55