Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Ανάπλαση της Πλατείας Θεοσκεπάστης και περιβαλλόντων δρόμων στην Κάτω Πάφο

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Ανάπλαση της Πλατείας Θεοσκεπάστης και περιβαλλόντων δρόμων στην Κάτω Πάφο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
65/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ανάπλαση της Πλατείας Θεοσκεπάστης και περιβαλλόντων δρόμων στην Κάτω Πάφο
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000 CY
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
3.600.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/02/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/02/2022 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/12/2021 14:40
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2 01-ΑΡΧ-ΓΓ01 01-ΑΡΧ-ΓΓ01.pdf EN 2021/12/07 12:54:43
1 Addendum 1 Addendum 1.pdf EL 2021/12/07 12:53:18
3 Addendum 2 Addendum 2.pdf EL 2022/01/11 14:11:52
6 Addendum 3 Addendum 3.pdf EL 2022/01/17 13:21:32
7 Addendum 4 Addendum 4 _ final.pdf EL 2022/01/24 10:51:36
8 Addendum 5 Addendum 5.pdf EL 2022/01/28 14:19:54
9 Addendum 5_revised Addendum 5_revised.docx EL 2022/01/31 10:49:45
10 Addendum 6 Addendum 6.65.21pdf.pdf EL 2022/02/01 12:49:09
5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Ε ΤΟΜΟΣ E - (Κάτω Πάφος) - Παραρτήματα - ΗΛΙΔΑ.pdf EL 2022/01/11 14:13:47
4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΤΟΜΟΣ Ε ΤΟΜΟΣ E - (Κάτω Πάφος) - ΗΛΙΔΑ.docx EL 2022/01/11 14:12:24