Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:3/2022 Διαγωνισμός για υποστήριξη εξωτερικών χρηστών στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Έρμης» της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
3/2022 Διαγωνισμός για υποστήριξη εξωτερικών χρηστών στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Έρμης» της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
3/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Υποστήριξη εξωτερικών χρηστών στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Έρμης» της ΑνΑΔ.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79342320-Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
64214200-Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
102.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
31/03/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
31/03/2022 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/02/2022 13:14
Ημερομηνία ανάθεσης:
30/08/2022 08:16

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα διαγωνισμού Tender_03_2022_ERMIS_Eggrafa.pdf Έγγραφα διαγωνισμού EL 2022/02/28 13:14:17
N/A Προσάρτημα εγγράφων διαγωνισμού σε μορφή word Εντυπα_Αρ. Διαγωνισμού 3_2022.docx Προσάρτημα εγγράφων διαγωνισμού σε μορφή word EL 2022/02/28 13:14:17
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5287505_1.xml N/A el 2022/02/28 11:13:21