Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής στην οδό Αθηνάς και Ανέγερση Νέου Κτιρίου για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής στην οδό Αθηνάς και Ανέγερση Νέου Κτιρίου για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α.Δ. 1/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής στην οδό Αθηνάς και Ανέγερση Νέου Κτιρίου για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71210000-Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71220000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
71222000-Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
686.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
01/07/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
01/07/2022 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/04/2022 13:53
Ημερομηνία ανάθεσης:
23/08/2022 11:32

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
7 ADD 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΕΜΒΑΔΑ ΜΧαμ-ΥΚΑ-ΤΜ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΜ ΕΠΙΘ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΥΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΠΑΦΟΥ-2.doc EL 2022/06/29 15:03:49
1 ADDENDUM 1 - EGGRAFA ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ADDENDUM 1.docx EL 2022/04/21 23:11:43
5 ADDENDUM 3 ADDENDUM 3.docx EL 2022/05/13 14:54:46
6 ADDENDUM 4 ADDENDUM 4.docx EL 2022/06/29 15:02:58
4 Addendum 2 ADDENDUM 2.docx EL 2022/05/12 13:22:44
2 Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Arxitektoniki Apotiposi 2010.dwg EL 2022/05/12 13:21:13
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LINK.docx EN 2022/04/21 13:53:12
N/A ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.docx EL 2022/04/21 13:53:12
3 Προτεινόμενο ρυθμιστικό σχέδιο Προτεινόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο Οδού Αθηνάς.pdf EL 2022/05/12 13:22:01