Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:26/2022 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
26/2022 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
26/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79414000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
79415200-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/01/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/01/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/11/2022 12:38
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/09/2023 10:41

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Έγγραφα διαγωνισμού 26-2022.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2022/11/28 12:38:43
1 Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word Προσάρτημα ΕΔ.docx Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word EL 2022/12/21 14:53:02
N/A ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.pdf ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 EL 2022/11/28 12:38:43
N/A ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2.pdf ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 EL 2022/11/28 12:38:43
N/A ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3.pdf ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 EL 2022/11/28 12:38:43
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5755183_1.xml N/A el 2022/11/28 12:20:06