Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:A.A.69.2022 - Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 6ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2023 (SGW)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
A.A.69.2022 - Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 6ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2023 (SGW)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
A.A.69.2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
A.A.69.2022 - Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 6ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2023 (SGW)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79950000-Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/02/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/02/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/12/2022 11:59
Ημερομηνία ανάθεσης:
07/04/2023 13:15

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A A.A.69.2022 - Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 6ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2023 (SGW) Α.Α.69.2022 - SGW 2023.docx A.A.69.2022 - Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 6ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2023 (SGW) EL 2022/12/30 11:59:15
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5811254_1.xml N/A el 2022/12/30 11:54:47