Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΟ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΟ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
44/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΟ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45233123-Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/06/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/06/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/05/2023 15:03
Ημερομηνία ανάθεσης:
01/12/2023 15:02

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 ADDENDUM 1 Αddendum 1.pdf EL 2023/05/31 09:56:04
2 Addendum 1 - Δελτίο Ποσοτήτων 13. ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (Χωρίς τιμές μονάδος).xlsx EL 2023/05/31 09:57:24
3 Addendum 1 - Κατάλογος οδών για ασφαλτόστρωση Κατάλογος οδών για ασφαλτόστρωση.xlsx EL 2023/05/31 09:58:46
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf EL 2023/05/11 15:03:26
N/A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.rar EL 2023/05/11 15:03:26
N/A ΣΧΕΔΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑ 1.rar EL 2023/05/11 15:03:26
N/A ΣΧΕΔΙΑ 2 ΣΧΕΔΙΑ 2.rar EL 2023/05/11 15:03:26
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6104983_1.xml N/A el 2023/05/08 15:01:44