Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:12/2023 Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
12/2023 Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
12/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Oργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80521000-Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.898.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/08/2023 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/08/2023 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
5
Όνομα τμήματος(1)
Τμήμα Α - Λευκωσία
Όνομα τμήματος(2)
Τμήμα Β - Λεμεσός
Όνομα τμήματος(3)
Τμήμα Γ - Λάρνακα
Όνομα τμήματος(4)
Τμήμα Δ - Αμμ/στος
Όνομα τμήματος(5)
Τμήμα Ε - Πάφος
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/07/2023 13:38
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/02/2024 11:09

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 2023-7-3 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΑ_Τελικά Έγγραφ Διαγ.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2023/07/04 13:38:08
N/A Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word 2023-7-3 ΕΠΙΧΕΙΡ-ΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤ ΕΝΤΥΠΑ.docx Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word EL 2023/07/04 13:38:08
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6211340_1.xml N/A el 2023/07/04 11:18:38