Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:22/2023 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φύλαξης στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για περίοδο τριών (3) ετών

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
22/2023 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φύλαξης στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για περίοδο τριών (3) ετών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
22/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φύλαξης στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για περίοδο τριών (3) ετών.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79710000-Υπηρεσίες ασφάλειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
95.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/10/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/10/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/09/2023 07:57
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/02/2024 09:28

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 967172 - Έγγραφα Φρουροί 2023 - 22-2023.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2023/09/12 07:57:16
1 Αναθεωρημένο Έντυπο 16 ΕΝΤΥΠΟ 16 - Φρουροί - αναθεωρημένο.docx Αναθεωρημένο Έντυπο 16 EL 2023/09/22 13:58:20
N/A Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word. Προσάρτημα - έντυπα - 22-2023.docx Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word. EN 2023/09/12 07:57:16
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6325883_1.xml N/A el 2023/09/11 15:46:41