Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΔΕ 23-24 Μεταφορά και Διακίνηση Μαθητών/τριών και Συνοδών για τα Προγράμματα της Κατασκήνωσης Προδρόμου για το 2024

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
ΔΕ 23-24 Μεταφορά και Διακίνηση Μαθητών/τριών και Συνοδών για τα Προγράμματα της Κατασκήνωσης Προδρόμου για το 2024
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΔΕ 23-24
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) - Υπηρεσία Κατασκηνώσεων διενεργεί διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών/τριών και συνοδών Δημοτικής Εκπαίδευσης για την περίοδο Απριλίου - Νοεμβρίου 2024, στην Κατασκήνωση του ΥΠΑΝ στον Πρόδρομο, όπου εφαρμόζει τα προγράμματά της.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών χρηματαποστολών και courier, πλην της μεταφοράς αλληλογραφίας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
60100000-Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60172000-Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
60130000-Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
28.502
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/04/2024 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/04/2024 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/03/2024 12:40
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔ ΔΕ 23-24.pdf EL 2024/03/12 12:40:07
N/A ΕΝΤΥΠΟ 3 ΔΕ 24-23 ΕΝΤΥΠΟ 3.pdf EL 2024/03/12 12:40:07
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6736119_1.xml N/A el 2024/03/12 11:51:51