Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλων Μελετητών για την Οριστικοποίηση των Μελετών Εφαρμογής / Τεχνικών Προδιαγραφών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλων Μελετητών για την Οριστικοποίηση των Μελετών Εφαρμογής / Τεχνικών Προδιαγραφών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΕΕΒ/ΥΕ/01/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλων Μελετητών για την Οριστικοποίηση των Μελετών Εφαρμογής / Τεχνικών Προδιαγραφών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών στα πλαίσια της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα/Κύπρος 2014-2020.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
71250000-Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και υπεύθυνου έργου
71240000-Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71310000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών
71334000-Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
38.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/03/2019 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/03/2019 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/02/2019 14:47
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 19/02/2019 02:47:14 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 13/12/2019 03:39:09 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο