Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.13.25.004/2/2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.13.25.004/2/2019 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΑΡ.13.25.004/2/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή δύο μεταλλικών στεγάστρων με επικάλυψη πολυκαρβονικών φύλλων και εργασίες περίφραξης κατά μήκος των ορίων του αρχαιολογικού χώρου Ιδαλίου. Το έργο αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης φάσης κατασκευής στεγάστρων που εκτελέστηκαν το 2016. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Σχέδια, Τεχνικές Προδιαγραφές και σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα. Η διάρκεια του Συμβολαίου προβλέπεται σε έξη (6) μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
420.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
27/09/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
27/09/2019 09:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/07/2019 11:51
Ημερομηνία ανάθεσης:
20/11/2023 13:49

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 25/07/2019 11:50:59 πμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη EL Δημοσιεύθηκε 06/09/2019 11:20:30 πμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 20/11/2023 01:49:15 μμ EL Δημοσιεύθηκε 20/11/2023 01:49:15 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο