Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(9)/025/2019 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη ΜΕΛΕΤΗ και την ΕΠΙΒΛΕΨΗ της ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ στη ΛΕΜΕΣΟ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(9)/025/2019 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη ΜΕΛΕΤΗ και την ΕΠΙΒΛΕΨΗ της ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ στη ΛΕΜΕΣΟ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΔΠ(9)/025/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη ΜΕΛΕΤΗ και την ΕΠΙΒΛΕΨΗ της ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ στη ΛΕΜΕΣΟ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
03/08/2020 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
03/08/2020 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/03/2020 15:30
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 12/05/2020 12:17:46 EL Δημοσιεύθηκε 12/05/2020 12:17:55 OJS URL 912 στις 15/05/2020
Διορθωτική Προκήρυξη 31/03/2020 13:34:46 EL Δημοσιεύθηκε 31/03/2020 13:34:59 OJS URL 664 στις 03/04/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 04/03/2020 15:22:00 EL Δημοσιεύθηκε 04/03/2020 15:30:21 OJS URL 467 στις 13/03/2020