Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Μεγάρων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και του Πολυδύναμου Κέντρου της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τίτλος:
Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Μεγάρων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και του Πολυδύναμου Κέντρου της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
YEEB/YE/01/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το έργο αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Μεγάρων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και του Πολυδύναμου Κέντρου της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Οι κυριότερες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα κτίρια και ανάλογα με το κτίριο, αφορούν: υγρομόνωση και θερμομόνωση οροφών, θερμομόνωση τοιχοποιιών, μετατροπές στα ανοίγματα του κτιρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45320000-Εργασίες μόνωσης
45350000-Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
859.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/01/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/01/2022 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
Έργο 1: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αγλαντζιάς.
Όνομα τμήματος(2)
Έργο 2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Λακατάμιας.
Όνομα τμήματος(3)
Έργο 3: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Γερίου.
Όνομα τμήματος(4)
Έργο 4: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πολυδύναμου Κέντρου της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών.
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
4
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/12/2021 11:33
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 20/04/2022 08:58:10 EL Δημοσιεύθηκε 17/05/2022 08:43:10 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 29/12/2021 11:22:01 EL Δημοσιεύθηκε 29/12/2021 11:34:46 Μη διαθέσιμο
2 στις 07/01/2022
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 22/10/2021 12:37:02 EL Δημοσιεύθηκε 06/12/2021 11:33:33 Μη διαθέσιμο
2981 στις 10/12/2021