Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικία Αναβαργού και της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικία Αναβαργού και της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
66/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικία Αναβαργού και της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
5.400.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/02/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/02/2022 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/12/2021 15:05
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/09/2022 11:40

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Διορθωτική Προκήρυξη EL Δημοσιεύθηκε 14/01/2022 10:08:56 πμ OJS URL Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 03/12/2021 03:05:14 μμ OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη EL Δημοσιεύθηκε 19/01/2022 11:25:52 πμ OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη EL Δημοσιεύθηκε 13/01/2022 09:43:04 πμ OJS URL Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 19/09/2022 11:40:41 πμ EL Δημοσιεύθηκε 19/09/2022 11:40:41 πμ OJS URL Μη διαθέσιμο