Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικία Αναβαργού και της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικία Αναβαργού και της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
66/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικία Αναβαργού και της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
5.400.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/02/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/02/2022 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/12/2021 15:05
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/09/2022 11:40

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 19/09/2022 11:39:45 EL Δημοσιεύθηκε 19/09/2022 11:40:41 OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 19/01/2022 11:24:03 EL Δημοσιεύθηκε 19/01/2022 11:25:52 OJS URL 126 στις 28/01/2022
Διορθωτική Προκήρυξη 14/01/2022 10:05:51 EL Δημοσιεύθηκε 14/01/2022 10:08:56 OJS URL 89 στις 21/01/2022
Διορθωτική Προκήρυξη 13/01/2022 09:42:55 EL Δημοσιεύθηκε 13/01/2022 09:43:04 OJS URL 72 στις 21/01/2022
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 01/12/2021 12:34:40 EL Δημοσιεύθηκε 03/12/2021 15:05:14 OJS URL 2975 στις 10/12/2021