Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, εκπαίδευση και συντήρηση για εννέα μήνες πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, εκπαίδευση και συντήρηση για εννέα μήνες πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 6/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, εκπαίδευση και συντήρηση για εννέα μήνες πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38810000-Εξοπλισμός ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών
31720000-Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
90420000-Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων
45252130-Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
163.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/04/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/04/2022 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/03/2022 12:31
Ημερομηνία ανάθεσης:
06/10/2022 10:44

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 06/10/2022 10:44:25 πμ EL Δημοσιεύθηκε 06/10/2022 10:44:25 πμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 24/03/2022 12:31:36 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο