Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(5)/014/2022 Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(5)/014/2022 Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΔΠ(5)/014/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
48.350.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/02/2023 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/02/2023 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/10/2022 12:32
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 26/01/2023 10:12:25 EL Δημοσιεύθηκε 26/01/2023 10:12:33 OJS URL 201 στις 03/02/2023
Διορθωτική Προκήρυξη 13/01/2023 11:47:49 EL Δημοσιεύθηκε 13/01/2023 11:47:54 Μη διαθέσιμο
97 στις 20/01/2023
Διορθωτική Προκήρυξη 29/11/2022 13:36:20 EL Δημοσιεύθηκε 29/11/2022 13:37:03 OJS URL 3273 στις 02/12/2022
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 14/10/2022 10:43:39 EL Δημοσιεύθηκε 14/10/2022 12:32:55 OJS URL 2766 στις 21/10/2022