Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(5)/014/2022 Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(5)/014/2022 Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΔΠ(5)/014/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
48.350.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/02/2023 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/02/2023 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/10/2022 12:32
Ημερομηνία ανάθεσης:
15/02/2024 10:45

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 21/10/2022 10:04:28 πμ EL Δημοσιεύθηκε 14/10/2022 12:32:55 μμ OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 07/12/2022 08:55:53 πμ EL Δημοσιεύθηκε 29/11/2022 01:37:03 μμ OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 03/02/2023 09:27:54 πμ EL Δημοσιεύθηκε 26/01/2023 10:12:33 πμ OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 20/01/2023 01:28:39 μμ EL Δημοσιεύθηκε 13/01/2023 11:47:54 πμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
(29) Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης – γενική οδηγία, τυποποιημένο καθεστώς 16/02/2024 09:50:12 πμ EL Δημοσιεύθηκε 16/02/2024 12:00:00 πμ OJS URL Μη διαθέσιμο