Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου "Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος Ψύξης /Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικ.Υπηρ. ΤΕΠΑΚ"

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου "Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος Ψύξης /Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικ.Υπηρ. ΤΕΠΑΚ"
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΕΕΒ/ΥΕ/02/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου «Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος ψύξης / Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου επί της οδού Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα στη Λεμεσό στα Πλαίσια της Πράξης «STRATENERGY» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα/Κύπρος 2014-2020
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45350000-Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
50710000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
50712000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
51100000-Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
51120000-Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού
32523000-Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
75.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/04/2019 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/04/2019 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/03/2019 15:35
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου "Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος Ψύξης /Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικ.Υπηρ. ΤΕΠΑΚ" EGGRAFA_DIAGWN_YEEB_YE_02_2019.zip EL 2019/03/20 15:35:48
1 Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου "Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος Ψύξης /Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικ.Υπηρ. ΤΕΠΑΚ" DIEYKRINHS_ΕΓΓΡΑΦΟ_01_04APRIL19.pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - Αρ. 1 EL 2019/04/04 13:46:53
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3609871_1.xml N/A el 2019/03/19 14:36:28