Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου "Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος Ψύξης /Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικ.Υπηρ. ΤΕΠΑΚ"

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου "Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος Ψύξης /Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικ.Υπηρ. ΤΕΠΑΚ"
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΕΕΒ/ΥΕ/02/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου «Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος ψύξης / Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου επί της οδού Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα στη Λεμεσό στα Πλαίσια της Πράξης «STRATENERGY» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα/Κύπρος 2014-2020
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45350000-Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
50710000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
50712000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
51100000-Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
51120000-Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού
32523000-Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
75.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/04/2019 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/04/2019 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/03/2019 15:35
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 20/03/2019 03:35:46 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο