Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα" (2/2020)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λάρνακας
Τίτλος:
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα" (2/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Δήμος Λάρνακας προκηρύσσει τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα»
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
45.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/06/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/06/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/01/2020 11:38
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2-2020.7z EL 2020/01/08 11:38:26
1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1.pdf EL 2020/02/25 08:40:08
2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ.1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ.1.7z EL 2020/02/25 08:40:44
N/A ΣΧΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 1,2,4,5.7z EL 2020/01/08 11:38:26
N/A ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Τοπογραφική Αποτύπωση.7z EL 2020/01/08 11:38:26
N/A ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Τοπογραφική Αποτύπωση - Φωτογραφίες.pdf EL 2020/01/08 11:38:26
3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 1.pdf EL 2020/02/25 08:41:11
4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 2.pdf EL 2020/03/30 11:41:55
5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 3.pdf EL 2020/05/15 13:20:42