Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα" (2/2020)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λάρνακας
Τίτλος:
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα" (2/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Δήμος Λάρνακας προκηρύσσει τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα»
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
45.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/06/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/06/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/01/2020 11:38
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 15/05/2020 13:27:07 EL Δημοσιεύθηκε 15/05/2020 13:27:18 Μη διαθέσιμο
952 στις 22/05/2020
Διορθωτική Προκήρυξη 30/03/2020 11:45:42 EL Δημοσιεύθηκε 30/03/2020 11:45:56 Μη διαθέσιμο
648 στις 03/04/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 08/01/2020 10:25:23 EL Δημοσιεύθηκε 08/01/2020 11:38:24 Μη διαθέσιμο
33 στις 17/01/2020