Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships)in Kissonerga area,Pafos.

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Τουρισμού
Τίτλος:
Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships)in Kissonerga area,Pafos.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships)in Kissonerga area,Pafos.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71241000-Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
71240000-Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79411100-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
79314000-Μελέτη σκοπιμότητας
73220000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/07/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/07/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/04/2020 13:25
Ημερομηνία ανάθεσης:
18/05/2022 14:47

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
3 Additions, corrections and answers to questions Answers_22_5_20.docx EN 2020/05/22 10:02:13
1 Additions, corrections, modifications to the terms of the competition 8_5_2020_ANSWERS.docx EN 2020/05/08 15:32:27
2 Answers to Questions Απαντήσεις.docx EN 2020/05/14 11:23:10
5 Correction and answers to questions Answers 5.docx EN 2020/06/03 14:29:03
4 Corrections and answers to questions Answers 4.docx EN 2020/06/02 13:28:05
N/A Tender documents 6/2020 6_2020_tender_documents.zip EN 2020/04/02 13:25:13
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4154282_1.xml N/A el 2020/03/30 11:38:05