Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Provision of services for the development of a strategy aiming at the tourism development and the establishment of the tourist identity for the wider areas of Polis Chryssochous and Tilliria

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Τουρισμού
Τίτλος:
Provision of services for the development of a strategy aiming at the tourism development and the establishment of the tourist identity for the wider areas of Polis Chryssochous and Tilliria
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
9/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Competition for the provision of services for the development of a strategy aiming at the tourism development and the establishment of the tourist identity for the wider areas of Polis Chryssochous and Tilliria
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79400000-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
73110000-Υπηρεσίες έρευνας
79413000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
79411100-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
31/07/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
31/07/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/06/2020 14:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
20/04/2021 08:41

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 20/04/2021 08:41:30 EN Δημοσιεύθηκε 20/04/2021 08:41:39 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 02/07/2020 09:41:43 EN Δημοσιεύθηκε 02/07/2020 13:20:58 Μη διαθέσιμο
1377 στις 10/07/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 15/06/2020 13:32:57 EN Δημοσιεύθηκε 15/06/2020 14:24:27 Μη διαθέσιμο
1182 στις 19/06/2020