Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:A.A.76.2023 Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
A.A.76.2023 Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
A.A.76.2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
A.A.76.2023 Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και υπηρεσίες μέτρησης της κοινής γνώμης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72320000-Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
72322000-Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων
72330000-Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
73200000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73210000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
79300000-Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79310000-Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79315000-Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
79330000-Υπηρεσίες στατιστικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/11/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/11/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/11/2023 17:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/12/2023 12:42

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 20/11/2023 07:49:52 πμ EN Δημοσιεύθηκε 08/11/2023 05:24:23 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EN Δημοσιεύθηκε 27/12/2023 12:42:11 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο