Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΔΕ 21-24 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
ΔΕ 21-24 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΔΕ 21-24
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν με αγορά υπηρεσιών, στην Κατασκήνωση του ΥΠΑΝ στον Πρόδρομο, για τις ανάγκες: Μάγειρα, Βοηθού Μάγειρα, Βοηθού Κουζίνας-Καθαριστή/Καθαρίστριας και Νυχτοφύλακα
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90600000-Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες
55322000-Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων
55220000-Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης
55300000-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού
55311000-Υπηρεσίες εστιατορίων με σερβιτόρους περιορισμένης πελατείας
55310000-Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους
79713000-Υπηρεσίες φύλαξης
79714000-Υπηρεσίες επιτήρησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
59.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/03/2024 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/03/2024 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/03/2024 13:28
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
(16)(Εθνική) Προκήρυξη σύμβασης – γενική οδηγία, τυποποιημένο καθεστώς 11/03/2024 01:28:43 μμ EL Δημοσιεύθηκε 11/03/2024 01:28:43 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο