Καλώς ήρθατε στο e-PS

Welcome to the e-Tendering platform
Welcome to the e-Tendering platform

Το e-PS είναι μια ασφαλής, διαλειτουργική διαδικτυακή εφαρμογή της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία αποτελεί μια συνολική λύση για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στη Κύπρο. Το σύστημα είναι συμβατό με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2011,απονεμήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το Βραβείο Καινοτομίας 2010 για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-procurement. Η αναγνώριση αυτή έρχεται να προστεθεί στην επιτυχία του Συστήματος να κατατάξει την Κύπρο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτη στον τομέα του e-procurement μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. κάτι που επετεύχθη για πρώτη φορά από την Κυπριακή Δημοκρατία στη σύγκριση που αφορά τους 20 τομείς της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (e-Government). Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων της Κύπρου, έχει επίσης βραβευθεί στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής Βράβευσης συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009, με το βραβείο Καλής Πρακτικής.

Υπηρεσίες Αναθέτουσας Αρχής
Οι υπηρεσίες για τις Αναθέτουσες Αρχές παρέχουν ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας για την οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν τα εργαλεία για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ηλεκτρονικής προετοιμασίας και αποστολής των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προηγμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των προσφορών, την αυτοματοποιημένη ειδοποίηση των Οικονομικών Φορέων σε περίπτωση δημοσίευσης παραρτημάτων/διορθώσεων των διαγωνισμών και την υποστήριξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών
Υπηρεσίες Οικονομικού Φορέα
Οι υπηρεσίες για τους Οικονομικούς Φορείς παρέχουν τα εργαλεία για την αυτοματοποιημένη, διαφανή και ασφαλή ηλεκτρονική προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών. Αποτελεί μια αμερόληπτη λύση σε ότι αφορά τις θεμελιώδεις πτυχές δημόσιων προμηθειών, επιτρέποντας στους οικονομικούς φορείς να πραγματοποιούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες τους.

Τελευταία νέα